keyboard_arrow_right
Deontologie

Klinische trials - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Een commissie voor medische ethiek verzoekt de Nationale Raad om verduidelijking betreffende de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid tijdens klinische trials (Tijdschrift nrs. 63 en 64), in het bijzonder betreffende de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de commissies voor ethiek.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 20 augustus 1994 uw brief van 16 maart 1994 betreffende de aansprakelijkheid in verband met klinische trials.

De aansprakelijkheid van de Commissie voor medische ethiek wordt momenteel in een groot aantal landen grondig bestudeerd. Ook de Nationale Raad bestudeert dit probleem.

Het lijdt geen twijfel dat de proefpersonen die medewerken aan een dergelijk experiment vergoed dienen te worden voor elke schade die in oorzakelijk verband staat met dit experiment. Mogelijke betwistingen zullen dienen beslecht te worden door de rechtbanken.

De navorser dient er zich vóór de aanvang van het experiment van te verzekeren dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het experiment aanleiding kan geven gedekt is door een verzekering. De Commissie voor medische ethiek moet er zich van vergewissen dat voor het experiment een verzekering werd genomen. Zij mag enkel een gunstig advies uitbrengen indien het bewijs hiervan wordt geleverd.