keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch onderzoekscentrum "Good Clinical Practice" - Vestiging in België

Aan verscheidene provinciale raden en aan de Nationale Raad heeft het Nederlands medisch onderzoekscentrum "Good Clinical Practice" (GCP) de vraag voorgelegd om zich ook in België te komen vestigen. GCP is een onafhankelijk medisch onderzoeksbureau dat contract research verricht in opdracht van farmaceutische industrieën en producenten van klinische hulpmiddelen. De uitvoering van de studies gebeurt door getrainde lokale onderzoekers (artsen en verpleegkundigen) volgens in principe twee modellen, naargelang van de plaats waar de research uitgevoerd wordt. Tot nog toe werden studies uitgevoerd in Nederland, Spanje, de Verenigde Staten, Hongarije en Roemenië.

De Nationale Raad doet onderstaand antwoord geworden aan "Good Clinical Practice" en stuurt er een kopie van aan de voorzitters van de provinciale raden:

De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 16 mei 1998 het onderwerp onderzocht van uw brief d.d. 12 januari 1998 betreffende de activiteit van het medisch onderzoekscentrum Good Clinical Practice in België met betrekking tot het geneesmiddelenonderzoek phase 2 en 3. Hierbij laat de Raad U volgende opmerkingen geworden.

De door U beschreven procedure waarbij de patiënten, die hebben toegestemd tot deelname aan een researchproject, door hun arts worden doorverwezen naar een getraind researchteam voor verdere begeleiding tijdens de duur van het onderzoek en waarbij aan de verwijzende arts een financiële vergoeding wordt toegekend voor zijn bijdrage aan het onderzoek en ter compensatie voor het verlies aan inkomen voortvloeiend uit de verwijzing, kan door de Nationale Raad niet worden goedgekeurd.

Daarenboven vindt de Nationale Raad de naamgeving "Good Clinical Practice" sterk misleidend en tendentieus, zowel naar artsen als naar patiënten toe, waardoor deze naamgeving voor de Nationale Raad onaanvaardbaar is.