keyboard_arrow_right
Deontologie

Nieuw geneesmiddel - Omzendbrief aan de artsen

Een farmaceutische firma verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande een omzendbrief die zij naar de Belgische neurologen wil versturen naar aanleiding van een studie met riluzole in de behandeling van amyotrofe lateraal sclerose in de Belgische universitaire centra.

Advies van de Nationale Raad :

In antwoord op uw brief van 2 oktober 1995 in verband met de open studie met riluzole in de behandeling van amyotrofe lateraal sclerose kan de Nationale Raad van de Orde der geneesheren U zijn akkoord mededelen met Uw ontwerp van omzendbrief t.a.v. de Belgische neurologen, met dien verstande dat de Nationale Raad het wenselijk oordeelt dat deze omzendbrief ook naar ale Belgische huisartsen wordt verstuurd.

Ook de huisartsen hebben er immers belang bij te weten dat sommige hunner patiënten langs de Belgische universitaire centra om in deze studie kunnen worden opgenomen.