keyboard_arrow_right
Deontologie

Protocol “The Belgian Living Donor Exchange”

Het protocol “The Belgian Living Donor Exchange” werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Nationale Raad van de Orde der geneesheren.
Het advies van het Bureau van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren luidt als volgt :

“Het Bureau van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft uw adviesaanvraag betreffende “The Belgian Living Donor Exchange Protocol” bestudeerd.

Het Bureau heeft geen deontologisch bezwaar met betrekking tot het protocol. Wel raadt het Bureau u aan er de “donors advocate” in op te nemen; dit is een arts die de levende donor onderzoekt en hem alle informatie verstrekt los van het transplantatieteam zodat men de zekerheid heeft dat de donor niet is beïnvloed.”

report_problem
Advies van het Bureau van de Nationale Raad
info_outline
Publicatiedatum

26/03/2009

Documentcode

a125017

Related themes list