keyboard_arrow_right
Deontologie

Farmaceutisch product "Docteur X"

Een advocaat vraagt of een Franse vennootschap die een product (geen geneesmiddel) commercialiseert onder de naam "Docteur X", op de verpakking de naam en de voornaam van een Belgische arts mag zetten (en zo ja, onder welke voorwaarden). Verder wil hij weten of er een onderscheid dient te worden gemaakt naargelang het product al dan niet in België zelf wordt verkocht.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 11 december 1999 uw brief van 4 november 1999.

Artikel 12 van de Code van geneeskundige Plichtenleer bepaalt :

"Rechtstreekse of onrechtstreekse reclame is verboden. De faam van een geneesheer is op zijn beroepsbekwaamheid en zijn rechtschapenheid gevestigd."

Een Belgische arts mag zijn naam en hoedanigheid niet verbinden aan een al dan niet farmaceutisch product, dit ongeacht het land waar het product in de handel gebracht zou worden.