keyboard_arrow_right
Deontologie

Klinische proeven met geneesmiddelen

De Nationale Raad neemt kennis van het antwoord van Mevrouw W. Demeester, Staatssecretaris Volksgezondheid, op het schrijven van de Nationale Raad van 17 december 1986 in verband met de voorafgaandelijke aangifte van klinische proeven met geneesmiddelen.

In haar antwoord schrijft Mevrouw W. Demeester: "wat de beoordeling van de onderzoeksprotocols betreft door een ethische commissie, ben ik van mening dat het in het ontwerp Koninklijk besluit vervatte voorstel in die zin zou kunnen worden aangepast dat een inschakeling, onder bepaalde voorwaarden, van de door de Nationale Raad erkende ethische commissies, kan worden overwogen", en vraagt in dat verband om de juiste samenstelling van de door de Raad erkende ethische commissies.

Een ontwerp‑antwoord aan de Minister zal op de volgende vergadering worden voorgelegd. (zie p. 20)