keyboard_arrow_right
Deontologie

Klinische proeven met geneesmiddelen

Tijdens de experimenten met geneesmiddelen die zich nog in een pre-klinische fase bevinden, vragen sommige bedrijfscontroleurs of -ambtenaren in contact te kunnen treden met de patiënten die aanvaard hebben hun medewerking te verlenen aan dit experiment. De Nationale Raad wordt om advies verzocht aangaande de "problematiek van de audit betreffende klinische proeven met geneesmiddelen".

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 november 1992 kennis genomen van uw brief van 6 augustus 1991 aangaande de problematiek van de audit betreffende klinische proeven met geneesmiddelen.

Met het oog op de eerbiediging van de regels van geneeskundige plichtenleer dient de controle-opdracht inzake deze proeven toevertrouwd te worden aan een geneesheer ingeschreven op de Lijst van de Orde; de controlerende geneesheer kan evenwel een gedeelte van zijn opdracht overdragen aan een niet-geneesheer die onder zijn verantwoordelijkheid werkt.