keyboard_arrow_right
Deontologie

Verstrekking van informatie aan professionele gezondheidswerkers over geneesmiddelen voor menselijk gebuik

Verstrekking van informatie aan professionele gezondheidswerkers over geneesmiddelen voor menselijk gebruik

Volksvertegenwoordiger Th. DETIENNE vraagt het advies van de Nationale Raad over het Ecolo-Agalev wetsvoorstel "tot oprichting en organisatie van onafhankelijke diensten die ertoe gemachtigd zijn de professionele gezondheidswerkers objectieve en volledige informatie inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik te verstrekken".

Advies van de Nationale Raad:

Het door de groep ECOLO-AGALEV van de Kamer ingediende wetsvoorstel dat u ons bezorgde werd verspreid onder de leden van de Nationale Raad ter kritische bestudering.

Na bespreking van de tekst van het ingediende wetsvoorstel in zijn vergadering van 17 januari 1998, meent de Nationale Raad u te moeten meedelen dat hij niet bevoegd is om de verspreiding of nog de inhoud van de farmaceutische informatie naar de artsen toe te organiseren of te reglementeren.

Op deontologisch vlak moet de arts zijn patiënten verzorgen conform de jongste wetenschappelijke bevindingen. Hiertoe staat het hem vrij informatie in ontvangst te nemen, zich op zijn beurt vrij te informeren en zich vrij een mening te vormen na kritisch onderzoek van het voor zijn patiënt meest geschikte therapeutische aanbod.