keyboard_arrow_right
Deontologie

Politieagent - Ambulancier

Politieagent en ambulancier

De heer Van Daele, secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, verzoekt de Nationale Raad hem zijn standpunt mede te delen in verband met de verenigbaarheid van enerzijds het beroep van ambulancier of van beheerder van een in de "100" erkende privé-ambulancedienst en anderzijds dat van een politieagent. Hij meent dat het gelijktijdig uitoefenen van beide betrekkingen tot medisch-deontologische poblemen kan leiden, in het bijzonder wat het beroepsgeheim betreft.

Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad is van oordeel dat een politieagent wanneer hij fungeert als ambulancier of als betrokkene op welke wijze ook bij een ambulancierdienst door het aan die functie verbonden beroepsgeheim is gebonden.