keyboard_arrow_right
Deontologie

Vervoer met ziekenwagen - Beroepsgeheim

Het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu - Bestuursafdeling voor de Volksgezondheid (F) verzoekt de Nationale Raad om advies in verband met een vraag die naar voren gebracht werd door een rechtbank : "Is een ambulancedienst gehouden tot het beroepsgeheim met betrekking tot de overdracht aan de rechtbank van facturen in verband met de transporten die uitgevoerd worden door de ziekenwagen van de dienst 100 ?"

Nadat de Raad kennis genomen heeft van het document dat gebruikt wordt als factuur, is hij van oordeel dat het probleem niets te maken heeft met het beroepsgeheim en dat het geen deontologisch karakter heeft.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn zitting van 17 november 1990 uw adviesaanvraag bestudeerd in verband met een vonnis dat de Rechtbank van eerste aanleg uitbracht op 27 april 1990, aangaande de overdracht van facturen voor vervoer met de ziekenwagen van de dienst 100.

Uit het onderzoek van dit probleem blijkt dat uw adviesaanvraag vooral betrekking heeft op de vraag of de ambulancedienst van het Rode Kruis de wet van 8 juli 1964 op de dringende geneeskundige hulpverlening al dan niet overtreden heeft.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat dit probleem niet onder zijn bevoegdheid valt.