keyboard_arrow_right
Deontologie

Aansprakelijkheid van de kinesitherapeuten

De Nationale Raad wordt door een verzekeringsmaatschappij om advies verzocht aangaande de aansprakelijkheid van de kinesitherapeuten die lichamelijke letsels veroorzaakt hebben bij het gebruik van elektrotherapie, infrarode stralen en ultraviolette stralen en die deze verrichtingen niet uitgevoerd hebben in de omstandigheden bepaald in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (toezicht en aanwezigheid van een bevoegde geneesheer tijdens de verstrekking).

Na de wetgeving en regelgeving op dit vlak in herinnering gebracht te hebben, alsmede een advies van de Academiën voor geneeskunde en vonnissen van de rechtbanken, brengt de Nationale Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad heeft in zijn vergaderingen van 22 augustus en 19 september 1992 kennis genomen van uw schrijven van 26 juni 1992 betreffende de beroepsaansprakelijkheid van de kinesitherapeuten.

De Nationale Raad stelt vast dat de uitgevoerde prestaties medische handelingen zijn.

Het behoort tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken zich uit te spreken over onwettige uitoefening van de geneeskunst.