keyboard_arrow_right
Deontologie

Artsen-kinesitherapeuten

Een provinciale raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande een vraag die hem voorgelegd werd door een geneesheer-inspecteur van de Gezondheidsdienst van het RIZIV : "welke houding neemt de Raad van de Orde der geneesheren aan ten aanzien van de zeldzame hulpverleners die inzake de uitoefening van de geneeskunde zowel de kwalificatie van arts als van kinesitherapeut hebben ?".

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad herinnert eraan dat de arts beschikt over de diagnostische en therapeutische vrijheid, maar dat hij zijn bevoegdheid niet mag overschrijden.

De Nationale Raad spreekt zich niet uit over terugbetalingskwesties van het RIZIV.