keyboard_arrow_right
Deontologie

Uitdelen van cadeaubonnen van een optieker door een oftalmoloog

Een advocaat vraagt het advies van de Nationale Raad over de mogelijkheid voor een optieker om cadeaubonnen te bezorgen aan oftalmologen die ze dan vervolgens kunnen uitdelen aan hun patiënten.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 18 september 2010 heeft de Nationale Raad kennis genomen van uw vraag betreffende de mogelijkheid voor een oftalmoloog om aan zijn patiënten cadeaubonnen uit te delen die geldig zijn bij een opticien.

De Nationale Raad meent dat dergelijke handelwijze strijdig is met de geneeskundige plichtenleer om de volgende redenen.

De geneeskunde is geen handelszaak en mag in geen geval in dit opzicht uitgeoefend worden. Het uitdelen van cadeaubonnen om een handelsactiviteit te promoten is daarom verboden.

Bovendien is het niet aan de arts de patiënt te beïnvloeden bij zijn vrije keuze van een opticien.

Tot slot zou dergelijke handelwijze minstens de schijn van dichotomie en patiëntenronseling wekken, welke beide verboden zijn door de plichtenleer.