keyboard_arrow_right
Deontologie

Algemene geneeskunde - Tandheelkunde

Een omnipracticus behaalde een licentiaat in de tandheelkunde. Mag hij de algemene geneeskunde met de tandheelkunde cumuleren ?

In zijn vergadering van 13 juni 1981 bracht de Nationale Raad volgend advies uit:

De Raad is van oordeel dat in onderhavig geval geen enkel deontologisch bezwaar bestaat tegen het cumuleren van de algemene geneeskunde en de tandheelkunde.

info_outline
Publicatiedatum

13/06/1981

Documentcode

a029025

Related themes list