keyboard_arrow_right
Deontologie

Thuisverzorging van bejaarden

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad om advies verzocht betreffende het machtsmisbruik waarvan bejaarden die thuis verzorgd worden het slachtoffer kunnen zijn.

Advies van de Nationale Raad:

Wanneer een bejaarde mishandeld wordt en niet meer over de mogelijkheid beschikt om zelf op te komen voor zijn rechten en belangen, dan moet de arts zich wenden tot de naaste familie, of de door deze aangestelde vertegenwoordiger(s), of de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.