keyboard_arrow_right
Deontologie

Manuele geneeskunde - Briefhoofden

Manuele geneeskunde ‑ Briefhoofden

Een Provinciale Raad verzoekt de Nationale Raad om verduidelijkingen in verband met vroeger uitgebrachte adviezen en meer bepaald in verband met het advies van 21 november 1990 (Tijdschrift nr. 51 ‑ Briefhoofden). Dit advies heeft betrekking op enkele vermeldingen die op het briefpapier aangebracht worden door geneesheren die bepaalde specialismen uitvoeren of bepaalde medische technieken toepassen.
De Provinciale Raad vraagt zich af of dit advies zowel voor de naamborden als voor het briefpapier geldt. Bovenal wenst hij te vernemen wat vermeld mag worden op het briefpapier van een geneesheer die de manuele geneeskunde beoefent.

Op 20 april 1991 heeft de Commissie "Alternatieve geneeswijzen" haar verslag voorgelegd aan de Raad. Na een gedachtenwisseling en enkele suggesties, werd de Commissie gelast een ontwerp‑advies op te stellen.

Dit ontwerp‑advies wordt goedgekeurd.

Advies van de Nationale Raad:

In antwoord op uw brief van 14 december 1990 geeft de Nationale Raad de volgende verduidelijkingen bij zijn advies van 20 november 1990.

1. De vraag van Dr. X betreft zowel de naamplaat als het briefhoofd.

2. De brief van 21 november 1990 geldt eveneens voor de vermeldingen op de naamplaat.

3. Wat de vermeldingen op naamplaten betreft verwijst de Nationale Raad naar zijn advies d.d. 9 juli 1983.
Bijgevolg is de vermelding van "Manuele Geneeskunde" of van het lidmaatschap bij een professionele vereniging op naamplaten niet toegelaten.

Wat de vermeldingen op briefpapier betreft verwijst de Nationale Raad naar zijn advies d.d. 20 oktober 1990 waaruit blijkt dat op het briefpapier dezelfde vermeldingen toegelaten zijn als op de naamplaat, maar dat bovendien andere bepaalde technieken vermeld mogen worden.

Manuele geneeskunde is geen specialisme maar een techniek.

In casu Dr. X mag op zijn naamplaat enkel zijn eventueel erkend specialisme vermeld worden. Op zijn briefpapier mag de vermelding "Membre du Groupement Belge de Médecine Manuelle" in geen geval vermeld worden. De andere meldingen, namelijk "Médecine manuelle" of "Manipulations vertébrales" mogen enkel vermeld worden indien de Provinciale Raad van oordeel is dat Dr. X hiervoor de vereiste competentie heeft.