keyboard_arrow_right
Deontologie

On-linetelefoongids

In het kader van een multimediaproject is Belgacom van plan een on-linetelefoongids met een classificatie van de artsen volgens hun specialisme ter beschikking te stellen van het publiek. De gids zou per specialisme volgende inlichtingen bevatten: naam en voornaam van de specialist, adres en telefoonnummer van zijn praktijk.
Belgacom vraagt of dit project aanvaardbaar is voor de Orde van geneesheren.

Antwoord van de Nationale Raad:

In zijn vergadering van 16 mei 1998 onderzocht de Nationale Raad van de Orde der geneesheren Uw schrijven d.d. 7 april 1998 betreffende vermeldingen in telefoongidsen per specialiteit.

Als bijlage vindt U een recent uitgebracht advies dat in het Tijdschrift van de Nationale Raad in de maand september zal gepubliceerd worden. Uit dit advies blijkt dat de artsen een waaier van mogelijkheden hebben betreffende de vermelding van hun medische activiteit op de naamborden en dat deze vermeldingen zowel in commerciële als niet-commerciële telefoongidsen kunnen opgenomen worden.

Uit dit advies volgt dat het praktisch onmogelijk is een sluitende lijst van specialismen op te stellen daar deze voortdurend wijzigt.