keyboard_arrow_right
Deontologie

Vermelding van

Vermelding van 'gerechtelijke geneeskunde' en 'evaluatie van menselijke schade'

Een provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad of het aanvaardbaar is dat een arts één jaar na zijn promotie reeds de termen 'gerechtelijke geneeskunde' en 'evaluatie menselijke schade' vermeldt op zijn briefpapier, naamstempel en naambord.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 18 februari 1995 kennis genomen van uw schrijven van 13 december 1994 betreffende de vermeldingen op briefpapier.

Het antwoord op uw vraag is vervat in artikel 13, §3 van de Code van geneeskundige Plichtenleer.

"Evaluatie menselijke schade" mag worden vermeld wanneer de betrokkene desbetreffend een universitaire licentie heeft bekomen. "Gerechtelijke geneeskunde" is niet in dit artikel te begrijpen en mag dientengevolge niet worden vermeld.

De Nationale Raad herinnert verder aan zijn advies van 9 juli 1983 (Officieel Tijdschrift nr. 32 - 1983 -1984) waarvan kopie als bijlage.