keyboard_arrow_right
Deontologie

Vermeldingen in commerciële gidsen - Artikel 13, §3, van de Code van geneeskundige Plichtenleer

Vermeldingen in commerciële gidsen - Artikel 13, § 3, van de Code van geneeskundige Plichtenleer

Een provinciale raad stelt vast dat in nagenoeg alle gemeentelijke en in een aantal provinciale commerciële gidsen de naam en het adres van alle artsen van de gemeente opgenomen zijn. Daarom vraagt de provinciale raad of artikel 13, § 3, van de Code van geneeskundige Plichtenleer niet aan deze realiteit moet aangepast worden.

Antwoord van de Nationale Raad :

De Nationale Raad besprak in zijn vergadering van 25 september 1999 het probleem betreffende de publicatie van de naam van de artsen in de "handelsgidsen" die uitgegeven worden door de gemeentebesturen.

Hij was van oordeel dat de aanvaardbare vermeldingen in deze publicaties dezelfde zijn als deze voor de telefoongidsen, zijnde :

  1. naam, voornaam, adres en telefoonnummer van het kabinet;
  2. de toegelaten vermeldingen overeenkomstig het advies van de Nationale Raad aangaande de naamborden;
  3. naam, voornaam, adres en privé-telefoonnummer.

Het spreekt vanzelf dat de vermeldingen, al was het door hun uitzicht, geen enkel reclamekarakter mogen hebben, dat hun inlassing zonder kosten dient te gebeuren en dat de gepubliceerde listings alle artsen dienen op te nemen die een praktijk hebben in de gemeente.