keyboard_arrow_right
Deontologie

Naamborden - Specialismen

Naamborden van geneesheren

Welke zijn volgens de Nationale Raad de criteria tot vaststelling van de «uitgeoefende» specialismen die, naast de door het Ministerie van Volksgezondheid erkende specialismen en volgens paragraaf 2 van artikel 13 van de Code van geneeskundige Plichtenleer (1), op het naambord van de arts mogen worden vermeld.

Antwoord van de Nationale Raad uitgevaardigd in zijn vergadering van 3 april 1982 in afwachting van het aan de Academiën voor geneeskunde gevraagde advies:

De geneesheer specialist mag een door het Ministerie van Volksgezondheid erkend specialisme vermelden of melding maken van een niet officieel specialisme waarvoor hij een reële competentie kan bewijzen.

In dit laatste geval behoort het de Provinciale raden om toezicht uit te oefenen op de vermelde competenties.

(1) Artikel 13, § 2: Op het naambord van een geneeskundig kabinet worden alleen vermeld: naam en voornamen, wettelijke titel, uitgeoefende specialiteit, spreekdagen en uren, en gebeurlijk het telefoonnummer.