keyboard_arrow_right
Deontologie

Publiciteit - Lichtreclame voor artsen

Publiciteit – Lichtreclame voor artsen

Een provinciale raad vraagt aan de Nationale Raad advies over het in "De Huisarts" van 15 januari 2003 verschenen aanbod van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH) om tegen een voordelig tarief een lichtreclame in de vorm van een rood kruis beletterd met een doktersteken aan te schaffen, met de bedoeling de zichtbaarheid van de huisartsen in het straatbeeld te verhogen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft geen principieel deontologisch bezwaar tegen de installatie van een lichtreclame door artsen, op voorwaarde dat deze vorm van publiciteit niet strijdig is met de artikelen 12 tot en met 15 van de Code van geneeskundige plichtenleer.

Het behoort aan de provinciale raden te oordelen over elk concreet geval.
Hierbij zal er in het bijzonder over gewaakt worden dat de lichtreclame nuttig is, geïnstalleerd wordt op de plaats waar de arts praktijk houdt, dat ze discreet en anoniem is en dat ze geen speciale aanduidingen bevat inzake het door de arts uitgeoefend specialisme noch geïndividualiseerde logo’s of andere kenmerkende gegevens, doch slechts de voor artsen gangbare pictogrammen.

Kopie van dit advies wordt aan alle provinciale raden gestuurd.