keyboard_arrow_right
Deontologie

Sportgeneeskunde

Mag een arts op zijn naambord en briefpapier de vermelding "sportarts" aanbrengen en zo ja, onder welke voorwaarden ?

Advies uitgevaardigd door de Nationale Raad op zijn vergadering van 18 januari 1986 :

De Nationale Raad heeft op zijn vergaderingen van 14 december 1985 en 18 januari 1986 uw schrijven van 19 november 1985 aangaande de vermelding "sportgeneeskunde" of "sportgeneesheer" op het naambord en het briefpapier van Dr X, besproken.

De Nationale Raad is de mening toegedaan dat het toegedaan dat het getuigschrift van aanvullend onderwijs in de sportgeneeskunde één element is om de bekwaamheid van de arts in een bepaalde tak van de geneeskunde te beoordelen. Dit getuigschrift alleen geeft hem niet het recht om op het naambord en het briefpapier "sportgeneeskunde" te vermelden.

Het komt de provinciale raad toe in ieder concreet geval uit te maken of de arts voldoende bevoegdheid bezit om er gewag van te maken.