keyboard_arrow_right
Deontologie

Aanvulling bij het advies van 1 oktober 2005 betreffende het beheer van internetsites door artsen

Een provinciale raad vraagt advies aan de Nationale Raad over het deontologische karakter van de monopoliserende namen van websites van artsen of artsenassociaties.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 9 september 2006 heeft de Nationale Raad zijn advies van 1 oktober 2005 betreffende het beheer van internetsites door artsen bevestigd en de rubriek “wat niet past” als volgt aangevuld (zie laatste alinea).

De Nationale Raad is van mening dat elke informatie die de vermelde regels in verband met de publiciteit en het houden van een internetsite niet respecteert, deontologisch ontoelaatbaar is.

Dit betreft onder meer :

  • iedere misleidende of vergelijkende publiciteit ;
  • vergelijkende honorariatarieven ;
  • de voorstelling van resultaten van onderzoeken of behandelingen ;
  • het aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen ;
  • publicaties, conferenties en andere mededelingen welke overbodig zijn voor de patiënt ;
  • publicatie van getuigenissen van patiënten ;
  • raadplegingen en voorschriften via internet ;
  • communicatie van gegevens gedekt door het medisch geheim tenzij ze beveiligd is in overeenstemming met de aanbevelingen van de Nationale Raad ;
  • het gebruik door artsen of groepen van artsen, van monopoliserende elektronische adressen door verwijzing naar een discipline, een techniek of een plaats en die een onrechtmatige mededinging kunnen zijn.