keyboard_arrow_right
Deontologie

Artsen op Internet

Een privé-firma vraagt of zij de artsen mag benaderen om zich te laten opnemen in een Internetbestand waarin men bedrijven en zelfstandigen van heel België kan terugvinden.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 21 juni 1997 uw adviesaanvraag van 17 februari 1997 met betrekking tot X besproken.

De Nationale Raad is van oordeel dat het door u voorgestelde systeem inderdaad, zoals u schrijft, vergelijkbaar is met een telefoonboek. De Nationale Raad heeft geen bezwaar tegen uw initiatief, op voorwaarde dat de deontologische regels inzake de vermelding van artsen in een telefoonboek nageleefd worden.