keyboard_arrow_right
Deontologie

Belgacom - 0800-nummer voor artsen

Belgacom - nummer type 0800 voor artsen

Verscheidene provinciale raden maken de Nationale Raad een brief over van Belgacom in verband met de mogelijkheid om een gratis oproepnummer type 0800 ter beschikking te stellen van het cliënteel van artsen.
Belgacom wenst te vernemen of deze werkwijze in overeenstemming is met de medische deontologie meer bepaald of zij niet in strijd is met de deontologische bepalingen inzake reclame door artsen.

Brief van de Nationale Raad aan Belgacom:

In uw brief van 17 juni jongstleden zet u uw project uiteen om een groen nummer 0800 ter beschikking te stellen van de cliënteel van de geneesheren.

Dit zou het dubbel voordeel hebben van een grotere beschikbaarheid en van de kosteloosheid ten voordele van de patiënten die er beroep op doen.

De verbetering van de beschikbaarheid is een lofwaardig doel verenigbaar met de zorg voor de continuïteit van de verzorging.

Dit project bevat echter een potentieel reclame-aspect ten gunste van de geneesheer die de kostprijs van de oproepen ten laste zou nemen tegenover zijn collega's die niet hetzelfde voordeel zouden bieden.

Bovendien zou de arts die het systeem invoert dit moeten meedelen aan zijn patiëntenkring. Dit is onverenigbaar met de deontologische regels die van kracht zijn.

Om deze redenen kan de Nationale Raad niet instemmen met het project zoals uiteengezet in uw brief.

Deze brief aan Belgacom werd meegedeeld aan de provinciale raden.