keyboard_arrow_right
Deontologie

De arts en de geschreven pers

De ‘Association des journalistes professionnels de Belgique (AJP)’ vraagt of het correct is dat de Orde van geneesheren de artsen oplegt de interviews die ze toestaan aan de geschreven pers vooraf na te lezen.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 20 september 2008 besprak de Nationale Raad van de Orde van geneesheren uw bij e-mail van 19 mei 2008 gestelde vraag betreffende de contacten van een arts met de geschreven pers.

Er dient rekening te houden met het feit dat de door u beoogde interviews inhoudelijk naar de gebruikte terminologie belangrijk kunnen zijn voor de verstaanbaarheid ervan door de geviseerde lezers en een deontologische verantwoordelijkheid voor de arts kunnen meebrengen, met gebeurlijk tuchtrechtelijk gevolg.

Daarom acht de Nationale Raad het aangewezen dat de aangesproken arts vóór de publicatie kennis zou kunnen nemen van de betreffende interviewtekst en desgevallend zijn opmerkingen aan de journalist kan voorleggen.

In dit opzicht kan ook de vorm van de beoogde publicatie, zoals toegevoegde titels en foto’s, een in acht te nemen gegeven zijn.

De Nationale Raad meent daarbij erop te kunnen vertrouwen dat tussen de betrokken arts, zijn ordinale overheid en de pers een wederzijds begrip zal bestaan ter bewaring van een aangewezen evenwicht tussen het belang van de berichtgeving en dat van de artsen en hun patiënten.