keyboard_arrow_right
Deontologie

Internet in Urologie

Een provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad over een door een laboratorium gesponsord project "Urobel" met betrekking tot de oprichting van een Internetsite in urologie.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 5 juli 1997 kennis genomen van uw adviesaanvraag van 15 april 1997 aangaande het UROBEL-project gesponsord door de laboratoria Abbott om een Internetsite te creëren in urologie.

De Nationale Raad vestigt uw aandacht erop dat het gebruik van informatie-netwerken slechts kan gebeuren conform de deontologische voorschriften terzake en meer bepaald conform de artikelen 12 tot en met 17 van de Code van geneeskundige Plichtenleer. Dit houdt onder andere in dat de relatie met een farmaceutische firma geen dwingend publicitair karakter op de Website mag krijgen.

De Nationale Raad is van mening dat het UROBEL-project niet in overeenstemming is met deze deontologische voorschriften en meer bepaald dat het in tegenspraak is met de artikels 13, § 1 en 14 van de Code.

Het komt toe aan de betrokken provinciale raad de deontologische aspecten verbonden aan ieder geval afzonderlijk te beoordelen en zo nodig de gepaste tuchtmaatregelen te treffen.