keyboard_arrow_right
Deontologie

Internet - Reclame

De Nationale Raad wordt door verschillende provinciale raden om advies verzocht aangaande de min of meer publicitaire teksten die op Internet verschijnen op medisch gebied.

Brief van de Nationale Raad aan de provinciale raden :

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 19 april 1997 beslist de provinciale raden eraan te herinneren dat met betrekking tot Internet-sites de artikelen 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van de Code van geneeskundige Plichtenleer betreffende reclame van toepassing zijn.

Een commissie werd gelast de specifieke vragen in verband met dit informatiekanaal grondiger te bestuderen.