keyboard_arrow_right
Deontologie

Internet - Reclame

Een geneesheer stelt zijn Raad van de Orde in kennis van zijn voornemen om een Internetsite te openen om te communiceren met Belgische en buitenlandse collega's en er eventueel een systeem van afspraken aan toe te voegen.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad nam in zijn vergadering van 21 juni 1997 kennis van uw brief van 28 maart 1997 waarin u een adviesaanvraag van dokter X doorgeeft aangaande de eventuele opening van een Internetsite om te communiceren met Belgische en buitenlandse collega's en een systeem van afspraken te installeren.

De Nationale Raad is van mening dat er geen sprake kan zijn van de opening van een Internetsite om professionele reclame te maken. Hij doet opmerken dat de communicatie met collega's evengoed kan gebeuren via het E-mailsysteem en dat het maken van een afspraak geen installatie van een site op Internet vereist.