keyboard_arrow_right
Deontologie

Internet - Voorstelling van een ziekenhuisdienst

Het afdelingshoofd (dienst neurologie) van een ziekenhuis is van plan aan zijn Internetverdeler te vragen een tekst op het Web te plaatsen waarin de Parkinsoneenheid van zijn dienst voorgesteld wordt. Hij vraagt aan zijn provinciale raad of hij akkoord gaat met de tekst.
De provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad onderzocht in zijn vergadering van 21 juni 1997 de adviesaanvraag van dokter X die u op 5 maart 1997 doorgaf.

De Nationale Raad herinnert u in de eerste plaats zijn brief van 23 april 1997 aangaande de toepassing van de artikelen 12 tot en met 17 van de Code van geneeskundige Plichtenleer, betreffende een Internetsite.

Wat betreft het voorstel voor het presentatieblad van de Parkinsoneenheid van het ziekenhuis Y, is de Nationale Raad van mening dat een deontologisch advies hierover niet tot zijn bevoegdheid behoort maar wel tot die van de provinciale raad.