keyboard_arrow_right
Deontologie

Media

De vergadering van 21 februari begint met een nader onderzoek van het rapport dat werd opgesteld door de commissie belast met de studie van het gebruik van de media door bepaalde medische diensten en meer bepaald naar aanleiding van de ingebruikneming van nieuwe medische apparatuur.

Volgens een in 1981 uitgebracht advies van de Nationale Raad, mogen geneesheren die in een uitzending algemene principes verdedigen, hun identiteit vermelden maar werd daarentegen het anonimaat aangeraden bij de voorstelling van nieuwe medische technieken. Voorts werd gezegd dat de geneesheer in geen geval de plaats van zijn activiteiten mocht kenbaar maken.

Er moet vandaag de dag rekening worden gehouden met de evolutie van de media en het is zo goed als onmogelijk geworden om nog aan een uitzending deel te nemen zonder zijn identiteit te vermelden of aan het publiek te worden voorgesteld. Voorts is het evenmin normaal dat de burgers van ons land niet zouden beseffen dat hier ook uitstekende specialisten voorhanden zijn en voor een groot aantal technieken en ingrepen niet noodzakelijk naar het buitenland moet worden gegaan. Alhoewel steeds moet worden vermeden dat de naam wordt vermeld van instellingen waar nieuwe technieken worden toegepast, is het daarentegen normaal dat de naam wordt vermeld van diegene of diegenen die bedoelde technieken hebben uitgevonden of de naam wordt gegeven van een instelling waar oorspronkelijke research gebeurt of spitstechnieken worden uitgevonden.

Een commissie wordt belast met het opstellen van een ontwerp-advies. (zie p. 19 en p. 25)