keyboard_arrow_right
Deontologie

Media

De Nationale Raad wordt door een provinciale raad verzocht om nationale richtlijnen uit te vaardigen aangaande het gebruik van de media door bepaalde en met name universitaire diensten ter gelegenheid van bijvoorbeeld, het in‑gebruik‑nemen van nieuwe medische apparatuur. Naar het schijnt, zou de beoordeling van het publicitair karakter van dergelijke informatie naargelang de provinciale raad, streng of minder streng zijn.

Tijdens het debat wordt het informatieve doel van deze mededelingen goedgekeurd: in onze huidige samenleving kan het bestaan van de mass media niet worden genegeerd. Het komt er evenwel op aan een lijn te trekken tussen informatie en reclame.

In 1981 heeft de Nationale Raad hierover reeds een advies uitgebracht (O.T. nrs 28 en 29). Toch wordt geoordeeld dat deze aangelegenheid opnieuw moet worden onderzocht en twee leden van de Raad worden ermee gelast voor de volgende vergadering een document op te stellen (zie p. 19 en p. 25).