keyboard_arrow_right
Deontologie

Publiciteit van artsen via de website www.vlazoem.be

Een provinciale raad vraagt het advies van de Nationale Raad in verband met publiciteit van artsen via de website www.vlazoem.be.

Advies van de Nationale Raad :

In zijn vergadering van 29 oktober 2011 heeft de Nationale Raad van de Orde van geneesheren de vraag van de firma R&J-consulting in verband met publiciteit van artsen via de website www.vlazoem.be onderzocht.

De Nationale Raad is van oordeel dat het niet opnemen van alle artsen op deze website het principe van de vrije artsenkeuze in de weg staat. Bovendien is het voor particuliere bronnen niet mogelijk de veranderingen in de praktijkvoering van een arts op de voet te volgen waardoor de consulteerbare gegevens voor de bevolking weinig bruikbaar en zelfs misleidend kunnen zijn.