keyboard_arrow_right
Deontologie

Reclame

De Nationale Raad ontving volgend schrijven vanwege een Provinciale Raad:

Wij zijn soms verveeld wanneer wij collegae doen verschijnen voor de Raad naar aanleiding van reclame via pers en andere media. Volgens de «Vox collegae» zou dit in andere gouwen toegelaten zijn (universiteitsprofessoren, enz.).

Wij stellen ons de vraag of het niet wenselijk ware, hierin een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

In zijn vergadering van 14 maart 1981 nam de Nationale Raad kennis van dit schrijven.

De Raad verwijst in dit verband naar de Code (*) en naar zijn laatste adviezen zoals gepubliceerd in het Officieel Tijdschrift (nr. 28, p. 43 44). Er worden geen uitzonderingen voorzien voor universiteitsprofessoren.

(*) Artikel 16: De geneesheren mogen deelnemen aan medische voorlichtingscampagnes, aan radio of televisie uitzendingen bestemd voor de volksopleiding en spreekbeurten houden, op voorwaarde dat ze de regels van bescheidenheid, waardigheid, kiesheid en omzichtigheid die eigen zijn aan het medisch beroep eerbiedigen, dat zij, in het algemeen, naamloos optreden en dat zij geen enkele reklame maken voor hun privé praktijk of voor bepaalde instellingen.
De geneesheer zal de provinciale Raad waartoe hij behoort inlichten over zijn medewerking aan radio of televisie uitzendingen.