keyboard_arrow_right
Deontologie

Reclame - Informatie

De Nationale Raad heeft een brief ontvangen van de RTBF Charleroi in verband met de "zeer besliste houding" die een provinciale raad van de Orde aanneemt op het vlak van wetenschappelijke uitzendingen en de eerbiediging van de deontologische regels betreffende de informatie verstrekt door de eraan deelnemende geneesheren.

Na een gedachtenwisseling brengt de Raad het volgende advies uit:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1991 kennis genomen van uw brief van 14 juni 1991, met betrekking tot de uitzending "Autant savoir" en de houding van de provinciale raad van Luik.

Wij zenden u bijgaand de nieuwe richtlijnen van de provinciale raad van Antwerpen in verband met het optreden van geneesheren in de media.

Die richtlijnen, die door de Nationale Raad goedgekeurd werden op 11 mei 1991, moeten als algemeen geldend worden beschouwd. (Zie Tijdschrift Nationale Raad nr. 53, blz. 37).