keyboard_arrow_right
Deontologie

Reclame - Medische centra en vennootschappen

Is het toegelaten dat medische centra of vennootschappen met een medisch doel, in de benaming de naam gebruiken van artsen die er werkzaam zijn of nog een medische praktijk hebben ?

Advies van de Nationale Raad uitgebracht op 21 juni 1986:

De Nationale Raad kan in dit verband enkel herinneren aan artikel 14 van de Code van geneeskundige Plichtenleer:

"De geneesheren werkzaam in openbare‑ of privé‑instellingen, moeten ervoor waken dat de wijze van voorlichting door de instellingen gebruikt, beantwoordt aan de regels van plichtenleer.
De geneesheren begaan een fout wanneer zij dulden dat hun naam door deze instellingen wordt gebruikt met publicitaire doeleinden."

Het behoort de provinciale raad in elk concreet geval de naleving van dit principe te beoordelen.