keyboard_arrow_right
Deontologie

Verkiezingscampagnes

Welke houding dient een geneesheer aan te nemen wanneer hij een politiek mandaat beoogt ? In hoeverre worden verkiezingscampagnes en de uitoefening van een politiek mandaat voor geneesheren door de Code beperkt ? Bestaan hieromtrent concrete inlichtingen ?

Na beraadslaging in zijn vergadering van 11 mei 1985, werd het Bureau ermee belast volgend advies te verlenen:

Het is geneesheren toegelaten correcte informatie te verstrekken over hun persoon maar van de kandidaatstelling mag geen gebruik worden gemaakt om cliënteel te werven.