keyboard_arrow_right
Deontologie

Videocassette van een laparoscopisch onderzoek - Terbeschikkingstelling van de patiënt

Op verzoek van een provinciale raad brengt de Nationale Raad een advies uit over een nota - opgesteld door een commissie voor medische ethiek van een ziekenhuis - aangaande de vraag van patiënten om de videocassette van een bij hen uitgevoerd laparoscopisch onderzoek te bekomen.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft in zijn vergadering van 20 september 1997 de bespreking afgerond van de vraag die u voorlegde in de brief met kenmerken JMC/MG/310.97.

Heel wat medische onderzoeken en ingrepen worden tegenwoordig opgenomen op uiteenlopende dragers: papier, film, magneetband, diskette, enz. Het maken van getrouwe kopieën van deze documenten stelt technisch geen enkel probleem.

Inzake de video-opnamen, moet de arts zijn patiënt hierover informeren en meedelen of op de drager al dan niet identificeerbare gegevens betreffende zijn persoon zullen voorkomen.

Identificeerbare opnamen die worden bewaard dienen behandeld te worden als objectieve stukken van het medisch dossier en een kopie daarvan kan aan de patiënt overhandigd worden.

Identificeerbare opnamen die niet zullen worden bewaard dienen aan de patiënt niet overhandigd te worden. Dit dient evenmin te gebeuren met opnamen die niet identificeerbaar zijn.

Het maken van opnamen om promotionele doeleinden is niet toegelaten.

Opnamen van medische ingrepen en onderzoeken op vraag van de patiënt zijn te ontraden. Slechts mits inachtname van de grootste voorzichtigheid zal de arts kunnen overwegen op dit verzoek in te gaan.

De tekst verspreid door de commissie voor ethiek van (...) zou zich door dit advies moeten laten leiden.