keyboard_arrow_right
Deontologie

Website www.despecialistenwijzer.be

In zijn vergadering van 5 september 2009 heeft de Nationale Raad de website www.despecialistenwijzer.be besproken.

Deze website opgericht als zustersite van de website www.despecialistenwijzer.nl heeft een commercieel oogmerk : de verhuring van webruimte aan artsen-specialisten. Door middel van deze webruimte kunnen artsen-specialisten allerlei mededelingen zoals hun beroepservaring, het aantal uitgevoerde operaties en bijhorende wachttijden richten aan het publiek.

Een zoekfunctie geeft na inbrengen van een postnummer de persoonlijke gegevens weer van de dichtstbijzijnde "aangesloten" arts.

Daarnaast wordt algemene informatie verstrekt over verschillende pathologieën geïllustreerd met schetsen of foto's voor en na de ingreep.

De Nationale Raad is van mening dat deze manier van voorstelling neerkomt op het ronselen van patiënten. De benaming "de specialistenwijzer" is van aard de patiënt ten onrechte te doen geloven dat alle artsen-specialisten erin zijn opgenomen, terwijl dit helemaal niet het geval is. Het principe van de vrije keuze van de arts door de patiënt wordt hierdoor ondermijnd.

Bij het voeren van publiciteit dienen de artsen de deontologische principes uiteengezet in artikels 12 tot 17 van hoofdstuk III van de Code van geneeskundige plichtenleer, gewijd aan publiciteit, te eerbiedigen. De inhoud van de site www.despecialistenwijzer.be is niet in overeenstemming met deze principes.

Door zich in te schrijven op deze website eerbiedigt een arts derhalve zijn deontologische verplichtingen niet.