keyboard_arrow_right
Deontologie

Website www.mijndroomdokter.be

De firma Care Talents biedt aan verpleegkundigen jobs aan. Met het oog op het rekruteren van kandidaten voor de door hen aangeboden vacatures organiseerde Care Talents een actie "mijndroomdokter". Verpleegkundigen die op de gelijknamige website hun favoriete dokter nomineren, maken kans op een cheque ter waarde van 2500 euro om een teambuilding activiteit te organiseren voor de winnaar-droomdokter en zijn team van verpleegkundigen.
De Nationale Raad ontving verschillende reacties omtrent het deontologische karakter van een dergelijk initiatief.

Advies van het Bureau van de Nationale Raad :

Het Bureau van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren nam kennis van de door het bedrijf Care Talents onder de benaming "mijn droomdokter.be" geregistreerde website.

In strijd met de blijkbare overtuiging van de website-initiatiefnemers is er geen zekerheid dat de gegevensinvulling gebeurt door een verpleegkundige, met als gevolg dat de op de website ingegeven informatie in een aantal gevallen niet-controleerbaar en aldus niet-beoordeelbaar is.

Het Bureau van de Nationale Raad kan dan ook het door Care Talents genomen initiatief slechts afkeuren.

Daarenboven is het Bureau van de Nationale Raad van mening dat een arts die akkoord gaat met de procedure beschreven bij "mijndroomdokter.be" zijn deontologische verplichtingen niet eerbiedigt (artikelen 12 tot 17 van hoofdstuk III van de Code van geneeskundige plichtenleer, publiciteit).

report_problem
Advies van het Bureau van de Nationale Raad
info_outline
Publicatiedatum

05/04/2011

Documentcode

a133015

Related themes list