keyboard_arrow_right
Deontologie

Weglating van de rubriek "Doctors in de geneeskunde" uit de Witte Pagina's van de Belgacom-telefoongids

In het kader van een aantal fundamentele wijzigingen in de telefoongids, vraagt Belgacom aan de Nationale Raad de op zijn Lijst ingeschreven artsen ervan te verwittigen dat vanaf de editie 2002 de rubriek "Doctors in de geneeskunde" uit de Witte Pagina's zal verdwijnen. Deze rubriek blijft wel behouden in de Gouden Gids. De vermelding van elke individuele arts zal in de Witte Pagina's op familienaam in de alfabetische lijst van zijn gemeente worden gesorteerd, met eventueel toevoeging (tegen betaling) van het beroep of de specialiteit.

Brief van de Nationale Raad aan de verantwoordelijken van Belgacom :

De Nationale Raad meent dat het zijn plicht is u in kennis te stellen van de consequenties van deze wijziging. In de Witte Gids zijn de oproepnummers van artsen per gemeente gerangschikt en in de Gouden Gids per zone waardoor een oproepnummer moeilijk te vinden is. Men mag niet vergeten dat heel wat mensen een oproepnummer zoeken zonder de exacte schrijfwijze van de familienaam van de arts te kennen. Dit doet zich onder meer voor in dringende situaties wanneer de bekende arts niet te bereiken is. Het belang van een efficiënte telefoongids waarin de patiënt snel het oproepnummer van een arts kan vinden is in dergelijke omstandigheden belangrijk.

De Nationale Raad richt vandaag ook een schrijven aan mevrouw X met de vraag van de geplande wijziging af te zien. De Nationale Raad hoopt op uw inlevingsvermogen en rekent op uw invloed om de geplande wijziging te voorkomen.