keyboard_arrow_right
Deontologie

Bvba van geneesheren en de telefoongids

Mag in de lijst van Doctors in de geneeskunde in de telefoongids, naast de naam van een arts die in deze vorm zijn beroep uitoefent, de vermelding "bvba" voorkomen? De ombudsman van Belgacom stelt de Nationale Raad hierover twee vragen:

  1. Bestaat er een algemene afspraak tussen de Orde der geneesheren en Belgacom of uitgevers van telefoongidsen waarin onderlinge afspraken worden vastgelegd? In het positieve geval, zou u zo vriendelijk willen zijn mij een afschrift te willen bezorgen van deze overeenkomst?

  2. Bestaat er een specifieke afspraak over het feit dat bvba's niet in de alfabetische lijst van Doctors in de geneeskunde mogen voorkomen?

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad van de Orde der geneesheren heeft in zijn vergadering van 24 augustus 1996 het voorwerp van uw voormelde brief onderzocht.

De beide in uw brief voorkomende vragen worden negatief beantwoord.

Daar in het vermelde geval de geneeskunde onder vennootschapsvorm wordt uitgeoefend, heeft de Nationale Raad geen bezwaar tegen de vermelding hiervan (te dezen B.V.B.A.) in de lijst Doctors in de geneeskunde, met dien verstande dat:

1. steeds de naam van de betrokken arts wordt vermeld;

2. de naam van de arts voorafgaat, gevolgd door de vermelding tussen haakjes van de vennootschapsvorm en -naam die moet stroken met de algemene principes van discretie en waardigheid van het beroep (art. 159, §2, al. 2 Code van geneeskundige Plichtenleer).