keyboard_arrow_right
Deontologie

Medisch dossier

Aan een provinciale raad wordt de vraag gesteld aan wie het "patiëntenbestand" van een ziekenhuisgeneesheer toebehoort.

Advies van de Nationale Raad :

In verband met de vraag aan wie het patiëntenbestand "toebehoort", dient in de eerste plaats gewezen te worden op het advies van 20 november 1993 van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren (Tijdschrift Nationale Raad nr. 63, blz.30). Hierin wordt gesteld dat de term "eigendom", althans in de burgerrechtelijke betekenis ervan, moeilijk toegepast kan worden op het medisch dossier.
De arts dient beschouwd te worden als de verantwoordelijke bewaarder van het dossier.
In een ziekenhuis is de verantwoordelijke bewaarder de arts of artsen die de patiënt in behandeling heeft of hebben.
Wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat, wordt het dossier bewaard in de archieven, onder de verantwoordelijkheid van de hoofdgeneesheer.
De arts die een patiënt terugziet in zijn privé-praktijk kan beschikken over al de gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van de patiënt, maar niet over het originele dossier als dusdanig.
Deze bepalingen zijn eveneens opgenomen in het voornoemde advies, dat in dit opzicht de toepasselijke wettelijke bepalingen en de artikelen 41 en 42 van de Code van geneeskundige Plichtenleer vermeldt.