keyboard_arrow_right
Deontologie

Controlegeneeskunde - Scheidsrechterlijke procedure

Een Provinciale Raad verzoekt de Nationale Raad om advies aangaande de noodzakelijke onafhankelijkheid van de scheidsrechterlijke geneesheer die aangeduid is in een geschil tussen een controlegeneesheer en een behandelende geneesheer en aangaande de onverenigbaarheid van de functies van controlegeneesheer en scheidsrechterlijke geneesheer.
Tijdens de bespreking geven de raadsleden te kennen dat de geneesheer die aangeduid is als scheidsrechterlijke geneesheer totaal onafhankelijk moet zijn. Wat de tweede vraag betreft blijkt er volgens hen echter geen onverenigbaarheid te bestaan van de functies van controlegeneesheer en scheidsrechterlijke geneesheer in een geschil, op voorwaarde dat de controledienst waarvan de aangeduide geneesheer deel zou uitmaken, niet bij het geschil betrokken is.

Advies van de Nationale Raad:

De Nationale Raad herinnert eraan dat bij geschillen tussen de controle-arts en de behandelende geneesheer dezen over het algemeen de mogelijkheid hebben om in overleg een scheidsrechter aan te duiden. In beginsel moet deze scheidsrechter onafhankelijk zijn en mag hij geen controle-opdrachten aanvaarden.