keyboard_arrow_right
Deontologie

Medische controle - Onderwijzend personeel - Arbitrage

Een door de Vlaamse minister voor Onderwijs vastgelegde bepaling voorziet dat als er arbitrage nodig is tussen de behandelende arts en de controlearts, de scheidsrechter gekozen moet worden uit een lijst van artsen vastgelegd door het controleorganisme. Een provinciale raad meent dat deze bepaling in strijd is met het advies van de Nationale Raad van 19 oktober 1991. De Nationale Raad beslist zijn opmerkingen mee te delen aan de geneesheer-directeur van het controleorganisme dat op dit ogenblik belast is met het onderzoeken van leden van het onderwijzend personeel.

Brief van de Nationale Raad:

De Nationale Raad heeft op 6 juli 1994 aan de heer Van den Bossche, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, zijn bezwaren medegedeeld tegen enkele bepalingen van de nieuwe reglementering betreffende de controle op de arbeidsongeschiktheid van het onderwijzend personeel.

De Minister liet ons weten dat hij het controle-orgaan herinnerd heeft aan het verzoek van de Nationale Raad voor een statistische verwerking die de anonimiteit van de gegevens voldoende waarborgt.

De Minister liet ons weten dat hij het controle-orgaan herinnerd heeft aan het verzoek van de Nationale Raad voor een statistische verwerking die de anonimiteit van de gegevens voldoende waarborgt.

De Nationale Raad wenst van u te vernemen welk gevolg aan deze suggesties werd gegeven.