keyboard_arrow_right
Deontologie

Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren nam in zijn vergadering van 8 mei 2010 kennis van uw e-mail van 18 januari 2010 betreffende de aflevering door een arts en het indienen bij zijn werkgever van een attest van arbeidsongeschiktheid voor zichzelf.

De Nationale Raad is van mening dat het, wegens mogelijk belangenconflict, uitermate moeilijk en meestal zelfs niet mogelijk is dat een arts een attest van arbeidsongeschiktheid voor zichzelf uitschrijft. Immers, de wettelijk voorziene mogelijkheid tot controle, waarbij de controlearts contact kan opnemen met de behandelende arts van de patiënt, bestaat uiteraard niet wanneer behandelende arts en patiënt dezelfde persoon betreffen.

Zo is het bijvoorbeeld evenmin mogelijk dat een arts die om medische redenen geen wachtdienst meer wil doen, een attest voor zichzelf zou afleveren.