keyboard_arrow_right
Deontologie

Afleveren van arbeidsongeschiktheidsattest voor zichzelf

Een arts vraagt aan de Nationale Raad of een arts voor zichzelf een arbeidsongeschiktheidsattest mag schrijven.

Advies van de Nationale Raad :

De Nationale Raad van de Orde van geneesheren nam in zijn vergadering van 8 oktober 2011 kennis van uw e-mail van 16 mei 2011 betreffende de aflevering door een arts en het indienen bij zijn werkgever van een attest van arbeidsongeschiktheid voor zichzelf.

De Nationale Raad is van mening dat het, wegens mogelijk belangenconflict, uitermate moeilijk en meestal zelfs niet mogelijk is dat een arts een attest van arbeidsongeschiktheid voor zichzelf uitschrijft. Immers, de wettelijk voorziene mogelijkheid tot controle, waarbij de controlearts contact kan opnemen met de behandelende arts van de patiënt, bestaat uiteraard niet wanneer behandelende arts en patiënt dezelfde persoon betreffen.

Zo is het bijvoorbeeld evenmin mogelijk dat een arts die om medische redenen geen wachtdienst meer wil doen, een attest voor zichzelf zou afleveren.

De Nationale Raad is dan ook van mening dat een werkgever aan een arts mag vragen dat deze laatste zijn arbeidsongeschiktheid laat attesteren door een andere arts.