keyboard_arrow_right
Deontologie

Controle vóór het uitschrijven van een arbeidsongeschiktheidsattest

Naar aanleiding van een schrijven van een controlearts legt een provinciale raad volgende vraag voor aan de Nationale Raad : “Welke moet de houding zijn en welke beslissing kan de controlerende arts nemen wanneer hij vóór de behandelende geneesheer de patiënt ziet ?”

Advies van de Nationale Raad :

Voorafgaandelijk dient te worden vermeld dat de specifieke situatie waarbij de controlearts de betrokken patiënt controleert voordat de behandelende arts hem of haar heeft ondervraagd en onderzocht, niet is voorzien in de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde. Deze wet vermeldt inderdaad niets over het tijdstip van de uit te voeren controle. Omtrent de voorliggende problematiek werd tot op heden door de Nationale Raad evenmin advies uitgebracht.

De controle is mogelijk vanaf het ogenblik dat de werknemer zich arbeidsongeschikt heeft gemeld bij zijn werkgever.

De Nationale Raad houdt voor dat in deze specifieke situatie de controlearts de duur van een eventuele arbeidsongeschiktheid voorstelt.
In dit geval verzoekt de controlerende arts de behandelende arts, bij middel van een schriftelijk bericht, te overhandigen aan de patiënt, hem binnen de 24 uur te contacteren teneinde een gezamenlijke beslissing te treffen omtrent een eventuele arbeidsongeschiktheid.