keyboard_arrow_right
Deontologie

Controlegeneesheren

De Franstalige Beroepsvereniging van controleartsen (U.M.C.F.) heeft naar de Nationale Raad een nota gezonden met betrekking tot verschillende aspecten van de activiteiten van de controlegeneesheer en in het bijzonder mbt het persoonlijk contact opnemen met de behandelende geneesheer die de arbeidsongeschiktheid voorschrijft.

Aangezien men meent dat de controlegeneesheer niet zelden moeilijkheden heeft bij het telefonisch bereiken van de behandelende geneesheer stelt de U.M.C.F. voor om aan de werknemer zelf een document met de besluiten van het controleonderzoek te overhandigen, dat voor de behandelende geneesheer bestemd is.

Na een gedachtenwisseling is de Raad van oordeel dat de controlegeneesheer niet met echte moeilijkheden te kampen heeft bij het telefonisch contact opnemen met de behandelende geneesheer.Antwoord van de Nationale Raad:

De Nationale Raad bevestigt zijn advies van 16 september 1989 dat in het Tijdschrift nr 46 - december 1989 werd gepubliceerd.

in geval van moeilijkheden richten de geneesheren zich tot de bevoegde Provinciale Raad.