keyboard_arrow_right
Deontologie

Geneesheer ambtenaar - Behandelende geneesheer

Geneesheer-ambtenaar - Behandelende geneesheer

Een geneesheer-ambtenaar bij het Ministerie van Sociale Voorzorg voert onderzoekingen uit met het oog op de eventuele toekenning van een invaliditeitsvergoeding.

Moet hij worden beschouwd als een adviserende of controlerende geneesheer zoals bedoeld bij artikel 126 van de Code van geneeskundige Plichtenleer ? Moet hij derhalve de resultaten van het onderzoek aan de behandelende geneesheer van de betrokken persoon mededelen ?

Op 15 september 1984 heeft de Nationale Raad hierop als volgt geantwoord:

Een geneesheer-ambtenaar bij het Ministerie van Sociale Voorzorg die onderzoekingen uitvoert met het oog op de eventuele toekenning van een aanvullende vergoeding voor mindervaliden is een expert en mag niet worden beschouwd als een adviserende of controlerende geneesheer waarop artikel 126 van de Code van geneeskundige Plichtenleer van toepassing is.